Kontakt BBL

Kontakt BBL

Post

Pål Sætre
St. Olavsgt 91
2317 Hamar

E-post

BBL: byogbygdelistahamar@gmail.com
Pål Sætre (styreformann): paulsaetre@gmail.com
Christel Meyer (gruppeleder): meyerchristel@hotmail.com

Du kan også kontakte noen av de andre BBLerne som er omtalt på dette nettstedet.
Kommunen har jevnlig kommunestyremøter, som gir deg et godt bilde på hvordan politisk makt forvaltes. Det er åpent for byens innbyggere å sitte på tilhørerplass og observere møtet.

BBL arbeider også for at disse møtene skal streames på internett, slik at du kan følge møtene fra din egen stue, om du vil. Møteplanen finner du på Hamar kommiunes hjemmesider, under menyen «Politisk» og menypunktet «Møtekalender».