BBLs program for lokalvalget 2019 og oversikt over listekandidater:

Last ned PDF

Listekandidater 2019

Representanter valgt inn i kommunestyret fra 2019 til 2023 er merket orange

  Nr  Fornavn Etternavn Født Tittel
  1 Einar Busterud 1953 Ordfører
  2 Inga Borud 1992 Advokatfullmektig
  3 Helge Hafsahl Karset 1957 Gårdbruker
  4 Mona Lønning  Kjos 1973 Fysioterapeut
  5 Morten Aspeli 1962 Seniorrådgiver
  6 Hanne Mette Walhovd Paulsen 1978 Kulturrådgiver
  7 Rune Onsøien Lysbakken 1956 IT-arkitekt
  8 Marte Bjørli 1991 Livsstilsveileder/PT
  9 Joakim Solhaug 1972 Sivilingeniør
  10 Vigdis Stensby 1970 Statsarkivar
  11 Silja Strømme 1977 Seksjonsleder
  12 Nicklas Arnseth 1997 Rørlegger
  13 Live Giset 1958 Optiker
  14 Kristian Andreas Ulen 1977 Leder Kundeopplevelse
  15 Emilie Hoel Aasen 2000 Skoleelev
  16 Jan Inge Steensen 1959 Fagarbeider
  17 Liv Jerven 1949 Psyk sykepleier
  18 Rune Kristian Haugen 1967 Produsent
  19 Catharina Due Bøhler 1986 Daglig leder
  20 Michel Jemblie 1970 Sykepleier
  21 Miriam Gezae Weldesilase 1997 Frisør/student
  22 Lars Meyer 1955 Lege
  23 Monica Imsdalen Sørli-Johansen 1983 Vernepleier
  24 Atle Hauge 1971 Professor
  25 Tittin (Signe Kristin) Wold 1965 Lærer
  26 Arvid Sigmund Jørstad 1947 Lektor/pensjonist
  27 Line Lysbakken 1960 Psykolog
  28 Helge Flagstad 1974 Ass. rektor
  29 Tori Erlien-Årva 1967 Musiker
  30 Nazir Kityo Hassan 1958 Radiolog
  31 Mona Ophus Østvang 1967 Sykepleier
  32 Sjur Østvang 1956 legemiddelkonsulent
  33 Sissel Bergaust 1962 Lege
  34 Hanne Sandvoll 1967 Lærer
  35 Inger Kristin Sletten 1950 Pensjonist
  36 Harald Westgaard 1963 Rådgiver
  37 Sigrid Friis Ruud 1968 Kommunikasjonsrådgiver
  38 Rafi Ahmand 1977 Førsteamanuensis
  39 Kristin Lindberget 1967 Daglig leder
  40 Olav Nilssen 1949 Pensjonist
  41 Kåre Chatrick Østlie 1952 Pensjonist
  42 Tor Kraft 1949 Sivilarkitekt/Pensjonist
  43 Pål Diesen 1961 Fengselsførstebetjent
  44 Christel Meyer 1955 Spesialrådgiver