BBLs program

program_pic

Det er du som er Hamar

Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser og ulik bakgrunn. Med én ting til felles; vi trives i Hamar. Det er derfor vi bor her, det er derfor vi har meninger om utviklingen i kommunen og det er derfor vi ønsker at det skal bli enda litt bedre å bo her i morgen enn i dag. Derfor stiller også BBL til valg. Fordi vi bor i Hamar, fordi vi er glade for å bo her og fordi vi har klare meninger om hvordan Hamar skal utvikles videre.Politikk er som en biltur, man må vite hvor man skal og man må ha hendene på rattet for å komme dit.

Det er Hamar det gjelder

Dette programmet er kartet og vegvalgene BBL prioriterer i de kommende fire årene i Hamar. Vi er et lokalt parti, vi har bare Hamars og innbyggernes interesser å ta hensyn til. Vår viktigste motivasjon er at vi er innbyggere i Hamar, har tro på Hamar og vil gjøre kommunen enda bedre.

I tolv år hadde BBL ordføreren i Hamar. Det var en periode som la grunnlaget for «nye Hamar». Som satte Hamar på kartet. Som ga oss som bor her litt mer selvtillit, litt mer stolthet og enda flere grunner til å leve bo her.

Hamar har det siste tiåret vært gjennom den mest omfattende forandring på 80 år. Resultatet er en annerledes by som er mer stolt og har mye mer å vise frem og være stolt over. BBL var arkitekten bak disse forandringene. Nå er viklare til å ta Hamar videre. I dette programmet forteller vi hvor og hvordan.

Vi skal

• gjeninnføre åpenhet, innsyn og medbestemmelse i Hamar-politikken

• få styring på Hamar og kommunens økonomi, uten å heve eiendomsskatten

• utvikle og synliggjøre Hamar som den viktigste byen i Innlandet

• arbeide for et nytt sykehus i Hamar

• gjøre Hamar til et kunnskapssenter

• arbeide solidarisk for og med de som trenger fellesskapets støtte aller mest

På dette nettstedet kan du lese om vår politikk innenfor områdene; helse, idrett, bosted, skole, næringsliv og kultur. Er det noe som engasjerer deg spesielt så ta kontakt med oss, våre verdier er; åpenhet, kunnskap og medvirkning og vi er avhengige av deg som velger og av dine innspill for å gjøre Hamar til et bedre sted og bo.

Last ned hele programmet her  |   Last ned brosjyre her