Dine BBL-politikere

1 - Einar Busterud
BBL-4einar
Ordførerkandidat 2015 Ønsker å gjøre en jobb for Hamar
2 - Inga Borud
Inga Borud
Vil være med å videreutvikle Hamar til en enda bedre by!
3 - Tor Inge Martinsen
Tor Inge Martinsen
Liker det kreative lagspillet for et enda bedre Hamar
4 - Mona Lønning Kjos
Mona Lønning Kjos
Jeg vil være med og gjøre en forskjell!
5 - Adrian Lorentsson
Adrian
Jeg vil gjøre en forskjell for unge mennesker. BBL gir unge mennesker i Hamar en stemme.
6 - Joanne Sørheim
Johanne Sørheim
BBL er det riktige valget for vårt lokalmiljø.
7 - Helge Hafsahl Karset
Helge
BBL har vist, og vil fortsatt vise, vilje og gjennomføringsevne til å utvikle kommunen vår.
8 - Mona Ophus Østvang
Mona Ophus
Jeg er med i BBL fordi jeg er glad i, og bryr meg om Hamar, byen vår.
9 - Jørgen Rogne
BBL-4-j1
Lokalpolitikk er dugnad. BBL består av folk som jeg vet vil finne gode løsninger til fellesskapets beste.
10 - Tittin Wold
Tittin Wold
Hamar skal ha et levende og rikt kulturliv, og BBLs kultur-politikk er åpen og inkluderende.
11 - Jostein Busterud
josteinbusterud
Vara til kommunestyret og vara til komité for velferd
12 - Marit Finseth Løberg
Marit Finseth Løberg
Ønsker å bidra til å gjøre Hamar til et enda bedre sted å bo.
13 - Claus Morten Pedersen
Claus M. Pedersen 1
Jeg er med for å ta vare på Hamarregionens historie og utvikle Hamarregionen videre.
14 - Liv Jerven
Liv Gjerven
Opptatt av en kreativ og realistisk utvikling av Hamar som by
15 - Oddvar Hemsøe
Oddvar H.
BBL står for en åpenhetskultur som Hamar trenger
16 - Marit Kristin Øverli
Marit Kristin Øverli
Vil være med og utvikle Hamar sammen med mange kunnskapsrike og fornuftige folk.
17 - Harald Westgaard
Westgaard
Lurer på om det er mulig å få den kommunale driften transparent og forutsigbar.
18 - Vigdis Stensby
Vigdis Stensby
Jeg bryr meg om Hamar!
19 - Sami Magded Sale
Sami 2
20 - Hanne Borg
HanneBorg
Det er viktig at saker avgjøres lokalt av ulike mennesketyper
21 - Rune Lysbakken
Rune Lysbakken 1
BBL er best egnet til å ta vare på og å videreutvikle Hamar og omegn, til beste for gammel og ung.
22 - Erna Bragadottir
Erna portrett 05.15 (2)
Bryr meg om Hamar og utvikling av byen!
23 - Ole Morten Svenkerud
Ole Morten Svenkerud
Bedre styring i Hamar og utvikle mulighetene for små og store, unge og gamle i distriktet.
24 - Kåre Chatrick Østlie
Kåre
Engasjert i byen og regionen.
25 - Catharina Due Bøhler
Catharina
Utnyttelse av de fantastiske miljøene vi har, bedre samspill med andre kommuner
26 - Helge Flagstad
28 - Tori Erlien-Årva
BBL-4
BBL jobber for at Hamar skal være et godt sted å bo for alle!
29 - Sjur Østvang
sjurøstvang
Ta vare på og videreutvikle Hamar
30 - Cato Dørum
BBL-4.3
31 - Silja Strømme
SiljaStrømme
Parti med meningsfulle saker, solid forankret både i lokalmiljøet og samfunnet forøvrig
32 - Nazir Kityo Hassan
Nazir2Web
33 - Bård Wendelboe Linde
Bård W
35 - Olav Nilssen
olavnilssen
Jeg er i mot privatisering av offentlige tjenester, og mener at alle idrettslag må behandles likt av kommunen.
36 - Marit Øyen
Marit Hege Øyen
37 - Halvor Nordli
Halvor, web 2
Ønsker gode og omforente løsninger for Hamar basert på åpne prosesser og folkelig engasjement.
38 - Inger Kristin Sletten
BBL-4.2
BBL vil prioritere områder som jeg synes er viktig: barn/unge, kultur og attraktive boområder
39 - Kristen Dalby