Hvorfor BBL?

Årsmøte2014-300x225

Det er bare Hamar som har By- og bygdelista!

De tradisjonelle politiske partiene får stadig færre medlem­mer. Likefullt er folk interessert i politikk, særlig lokalt. Mange ønsker å gjøre en politisk innsats, uten å bli fortalt fra et partikontor i Oslo hva de skal mene om lokal­politiske saker på Hamar. BBL er en fornyelse av lokal­politisk arbeid. Vi kan snakke fritt med alle politiske miljøer, uavhengig av hvem som har regjeringsmakten.

Lokalpolitisk dugnad som virker

BBL er etablert for å utvikle Hamar-samfunnet og regionen rundt. BBL er ikke stedet for rikspolitiske karrierer, men for alle som vil gjøre en lokalpolitisk dugnad. I de 12 årene vi hadde ordfører bidro vi til en nødvendig omforming av Hamar samfunnet. Dette arbeidet er vi klare for å videreføre.

Hamar-folk er opptatt av lokalsamfunnet, og særdeles engasjert i kulturliv, idrett og annet frivillig arbeid. BBL gir frivilligheten en stemme i lokalpolitikken og en garantist for at kommunen skal oppleves som en medspiller. Det er menneskene som skaper et lokalsamfunn, alle må oppleve at de er viktige for byens utvikling.

En liste med ildsjeler

Lokalpolitikk er i stor grad å finne praktiske og gode løsninger på behov lokalsamfunnet har. I lokalpolitikken betyr personene vel så mye som partier. Vi ønsker å samle flest mulig bak de sakene som tjener Hamars utvikling og innbyggernes beste, både fra politikk, næringsliv og frivillighet. Det er ikke valgløfter som bringer Hamar framover, men handlingsvilje og evne. Den evnen og viljen har BBL bevist at vi har.

Våre folkevalgte har forskjellige politiske ståsteder og vi stemmer ofte uten “partipisken”. For oss er det viktig å ha engasjerte politikere som ikke har som ambisjon om personlig karriere på stortinget men som vil bidra på en politisk dugnad i sitt lokalområde.

På dette nettstedet kan du lese om vår politikk innenfor områdene; helse, idrett, bosted, skole, næringsliv og kultur. Er det noe som engasjerer deg spesielt så ta kontakt med oss, våre verdier er; åpenhet, kunnskap og medvirkning og vi er avhengige av deg som velger og av dine innspill for å gjøre Hamar til et bedre sted og bo.