Innlandshovedstaden

Innlandshovedstaden
BBL baserer all sin politikk på at Hamar skal være Innlandshovedstaden. Mens kommunens partipolitikere sitter i forhandlinger med sine kolleger i andre tettsteder i regionen, jobber BBL videre med å definere at Hamar er og skal være knutepunktet for all virksomhet i Innlandet.

Vi i BBL er overbevist om at hele regionen vil dra nytte av en strategi som er tydelig på at Hamar er motoren i Innlandet. Ved å tiltrekke oss store aktører i både privat og offentlig sektor vil Hamar og Hamars naboer dra nytte av flere arbeidsplasser, økt tilflytting og et bedre tjenestetilbud.

Innlandshovdstaden